Yönetim / Strateji

Çağımızın dinamik ortamına uygun yönetim anlayışı doğrultusunda katılımcılarımızın yönetim becerileri ve strateji kurabilmeleri konusundaki bilgi ve beceri düzeylerini arttırmayı hedefe alıyoruz.

 Herhangi bir konuda veya yönetimi gereken tüm süreçlerde şu anki yönetim beceri düzeylerine, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerine dair farkındalıklarını arttırıp  yönlendirici ve yetkinliklerinin gelişmesini  sağlayıcı çalışmalarla destekliyoruz.

 

Aile Şirketlerinde Yönetim

Caoching: Koçluk Becerilerini Geliştirme

Çağdaş Motivasyon Teknikleri

Değişim Yönetimi

Hedeflerle Yönetim

İş Ortamında Etkin Davranışla Çatışmaları Yönetmek

Kalbe Endeksli Yönetim

Kendilerini Yenileyen Organizasyonlar

Stratejik Planlama

Stratejik Yönetim

Takım Çalışması ile Departmanlar Arası Çatışma Çözümü

Takım Çalışması ve Liderlik

Yeniden Yapılanma Stratejileri

Yetki Devri

Yöneticilerde Kendini Geliştirme

Yöneticilik ve Temel Yönetim Becerilerini Geliştirme

Yöneticilikten Liderliğe Geçiş

Yönetimde Başarı Stratejileri

Yönetimde Yeni Anlayış

Liderlik Okulu

Geri Bildirim

Görev Dağılımı ve Delegasyon

Verimlilik Artırma Maliyet Düşürme Teknikleri