Kişisel Gelişim Programları

Kuruluşlara değer katan çalışanlar için aidiyet duygularını pekiştiren ve kendilerini değerli hissetmeleri için kullanılan en önemli unsurlardan bir tanesidir.

 

Kişisel gelişim programlarımızda; Her yaş gurubundan, her profilden ve her meslekten olan katılımcılarımıza özel tasarlanan eğitimlerimizi konusunda uzman yönetim danışmanlarımız tarafından hazırlıyor ve sunuyoruz.

 

Eğitimlerden önce katılımcı profillerine göre sektörünüze özel vaka çalışmaları hazırlıyor ve eğitimin akışına ve içeriğine göre bazen grup çalışamalrı bazende eğlenceli oyunlar ile mesajlıyoruz..

 

Çeşitli testlerle profil ve yetkinlik ölçümleri yapıyor, eğitim sonunda bunları sizlere rapor halinde sunuyoruz.

 

Eğlenerek öğrenmeyi hedeflediğimiz eğitimlerimizin tamamında uygulamaya dönük ve günümüz değişimine uygun yenilikçi atöyle çalışması ortamı oluşturuyoruz.

 

Kişisel Gelişim Programları

Başarı Sağlamak İçin Pozitif Düşünce

İş Hayatında Hikayeleştirme

Beden Dilinin Etkin Kullanımı

Bireysel Kalite ile Üstün Hizmet Geliştirme

Call Center - Zor Şartlarda Etkili İletişim

Çatışma Yönetimi

Duygusal Zeka – EQ

Eğiticinin Eğitimi - Uygulamalı Sunum Teknikleri

Empatik İletişim

Etkili İletişim Becerilerini Geliştirme

Etkili İnsanların Alışkanlıkları

Güvenlik Görevlileri İçin Davranış Geliştirme

Hızlı Okuma Teknikleri

İletişim Kültürü

Kurum İçi İletişim

Şirket Kültürü

Müşteri ile Yaazılı İletişim Teknikleri

Müşteri Memnuniyetinin Oluşturulması

Müzakere Tekniklerinin Geliştirilmesi

Öğrenmeyi Öğrenmek

Profesyonel  ve Sosyal Yaşamda Kişisel İmaj

Proje Ekipleri İçin Proje Yönetimi (Soft Skill)

Proje Yönetimi ve Proje Değerlendirme

Psiko-drama Yöntemi ile Takım Ruhu Oluşturma

Stres Yönetimi

Telefonda Etkili İletişim ve Hizmet Kalitesi Artırma Teknikleri

Telefonla İletişim ve Randevu Alma Teknikleri

Toplantı Yönetimi

Üst Düzey Yönetici Asistanları İçin Etkili Toplantı Yönetimi ve Raportörlüğü

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı

Yazışma, Raporlama ve Dosyalama Teknikleri

Zaman ve Yaşam Yönetimi

Zor Durumlar ve İnsanlarla Başa Çıkma

Farkındalık Zamanı (Zaman Yönetimi)

İletişimde Farkındalık

Farkındalığın Farkı